Nota Legal

Textos Legals Versió 1 07-2017

 1. Avís Legal (LSSI)
 2. Política de Privacitat (RGPDUE)

1. Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l'article 10 de l Llei 34/2002, de 11 de juliol, de "Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)". posem al seu coneixement la següent informació:

CENTRE MÈDIC SENTÍS, S.L. , [d'ara en endavant Centre Mèdic Sentís], és el titular del portal Web centremedicsentis.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal web, domiciliada a C/ Roger de Llúria, 21 baixos, Tarragona, CIF B-43970094, és l'encarregada de la gestió i funcionament del lloc web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del lloc web atribueix la condició d'Usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Centre Mèdic Sentís, en el mateix moment en que l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS "LINKS"

Centre Mèdic Sentís no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant enllaços "links" o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers.

Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Centre Mèdic Sentís no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè a la web de centremedicsentis.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'us o mal ús d'un enllaç, tant en connectar al lloc web centremedicsentis.com com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix lloc web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. Centre Mèdic Sentís pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Centre Mèdic Sentís declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Centre Mèdic Sentís no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

Centre Mèdic Sentís no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Centre Mèdic Sentís realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 • L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) són protegits per drets de propietat intel·lectual, titularritat de Centre Mèdic Sentís.
 • Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realtitzats en virtut d'autorització expressa de Centre Mèdic Sentís i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de Centre Mèdic Sentís.
 • Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per Centre Mèdic Sentís. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
 • Excepte autorització expressa de Centre Mèdic Sentís, no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o "home page" centremedicsentis.com.
 • Els signes distintius (marques, noms comercials) de Centre Mèdic Sentís, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utililització o manipulació de qualsevols d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de Centre Mèdic Sentís.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

Centre Mèdic Sentís mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a Centre Mèdic Sentís, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a Centre Mèdic Sentís per a que procedeixin a la investigació de l'incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS

Ignori tot email que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de Centre Mèdic Sentís, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l'autoritzat per Centre Mèdic Sentís, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (spoofing o phishing), i haurà de considera-ho fraudulent.

Centre Mèdic Sentís utilitza el domini "centremedicsentis.com" per als seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, pot estar segur que es tracta d'un correu fals.

Alguns emails que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula "Centre Mèdic Sentís" a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el mouse sobre l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs autèntics de Centre Mèdic Sentís.

Si així i tot vostè fa clic en un email que practica phishing i és redirigit a una pàgina web que s'assembli a "El seu compte" o qualsevol que li demani verifiicar o modificar informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.ntitat d'informació possible sobre el mateix.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-COMMERCE

S'informa al comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis online.

Conforme a l' Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

"La Comissió Europea facilita una plataforma de rresolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES 

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis online."

1. Política de Privacitat (RGPDUE)

 TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personal i la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer titularitat de Centre Mèdic Sentís amb domicili social a C/ rogerr de Llúria 21 baixos, 43004 Tarragona, NIF B-43970094 amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviament d'informació relacionada amb els serveis que ofereix Centre Mèdic Sentís.

S'informa que les dades poden ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interés. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipues d'enviaments, enviant un correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.i acompanyat d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit dirigida a: C/ Roger de llúria 21 baixos, 43004 Tarragona, o a través d'email Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i acompanyat d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Centre Mèdic Sentís està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels seveis als quals s'accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de centremedicsentis.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Centre Mèdic Sentís considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, Centre Mèdic Sentís,

informa:

1- Titularitat dels fitxers

Centre Mèdic Sentís amb domicili social C/ Roger de Llúria 21 baixos, 43004 Tarragona, és titular de diferents tractaments.
En concret, les dades recaptades a través de la present web, s'incorporen al fitxer [USUARIS WEB], als que serà aplicada la present política de privacitat.

2- Recollida i Tractament

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

a. Per al fitxer [USUARIS WEB], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina web centremedicsentis.com

b. Resoldre les qüestions formulades

c. i remetre'ls informació sobre els nostres productes o serveis del portal titularitat de Centre Mèdic Sentís

2.2- Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3 - Base jurídica - Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè Centre Mèdic Sentís, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

3 - Mesures de Seguretat

Centre Mèdic Sentís ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4 - Drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de, Centre Mèdic Sentís, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

 • L'enviament d'un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Comunicació per escrit dirigida a Centre Mèdic Sentís, C/ Roger de Llúria 21 baixos, 43004 Tarragona

Centre Mèdic Sentís procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

Centre Mèdic Sentís, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, han de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d'oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d'oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

5 - Canvi de Normativa

Centre Mèdic Sentís, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  • Localització

   Roger de Llúria 21, Baixos
   TARRAGONA

   Segueix-nos

  • Contactar